Zen Landscape CD Music for Tai Chi and Qigong Practice

Zen Landscape CD Music for Tai Chi and Qigong PracticeZen Landscape CD Music for Tai Chi.

Translator: Chen Albert.

Liner Note Authors: Ouyang Qian; Chen Qiu-Yu.

Personnel: Xiao Mao Xiong Female Chorus, Chinese Broadcasting Chorus, The Great Earth Chorus (vocals); Chiang Ke-Mei (erhu); Li Guang-Lu (sheng); Zhang Ying (sound effects).

Editor: Wu Susan.